Zielony

 

 

PIŁKARSKA LIGA AMATORÓW SIERNIECZEK

Oficjalne przepisy

http://futsal-serwis.pl/index.php/article/articleView/action/view/articleId/5/

 

–ZASADY I PRZEPISY GRY FUTSAL - PLA Siernieczek

 

Przełożenie meczu (tylko za zgodą organizatora) podlega opłacie - koszt najmu hali, woźnych i sędziów. Na przełożenie meczu w okresie krótszym niż 7dni (7x24godz=168godz.) wyrazić musi zgodę drużyna przeciwna.

 

Na 2 kolejki przed końcem nie ma możliwości przełożenia meczu, chyba żę wyrażą na to zgodę wszystkie zainteresowane zespoły czyli te które mają szanse walki o podium, utrzymanie w lidze bądź inny ważny cel np. udział w ważnej rozgywce.

 

1. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, listę –imię i nazwisko zawodników, tel oraz e-mail do kapitana i zastępcy. MAX 18 GRACZY ! Za dodatkową opłatą możliwe jest zwiększenie liczebności kadry. Gdy zawodnik nie ma ukończone 16 lat musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów.

Drużyna oddając 2 walkower ( nie stawienie się na meczu ) w zostaje usunięta z rozgrywek. W dalszej kolejności w meczach z ich udziałem przyznawany zostanie w.o. tech. bez punktów karnych.

Drużyna, która oddała mecz walkowerem musi uregulować karę finansową przed następnym meczem u sędziego.  Nieuregulowanie należności skutkuje niedopuszczeniem do meczu oraz WO dla drużyny przeciwnej.

W wyjątkowych losowych sytuacjach drużyna która po raz 2 nie stawiła się na meczu może za zgodą organizatorów zostać dopuszczona do dalszej gry w lidze po opłaceniu kary finansowej. przed następnym meczem !

UWAGA: W.O. przyznany przez organizatorów ( np. za grę nieuprawnionego zawodnika ) nie ma wpływu na wykluczenie drużyny z ligi oraz nie skutkuje punktami karnymi.

Nagrody rzeczowe ( talony zakupowe ) otrzymują najlepsze trzy drużyny , król strzelców , najlepszy bramkarz, rozgrywający, najlepszy typer , puchar fair play. Wysokość nagród uzależniona jest od procentowej wysokośći wpłaty za rozgrywki.

GRA Z BRAMKARZEM !

Interpretacja wprowadzonych zmian jest następująca:

1.W przypadku wznowienia gry rzutem od bramki, bramkarz nabiera praw do ponownego zagrania piłki dopiero, gdy zostanie ona dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej lub znajdzie się poza grą ( np. rzut wolny). Bez znaczenia jest miejsce, na której połowie pola gry znajduje się bramkarz w momencie powtórnego zagrania - przejście przez piłkę linii środkowej nie daje uprawnień do zagrania. Powyższe dotyczy również tzw. „lotnego bramkarza”.

2. W przypadku gdy bramkarz zagra piłkę z akcji (nie z rzutu od bramki) nabiera on prawo do powtórnego zagrania piłki dopiero na połowie przeciwnika lub gdy zostanie dotknięta przez zawodnika drużyny przeciwnej lub znajdzie się poza grą. Powyższe dotyczy również tzw. „lotnego bramkarza”.


3. W przypadku gdy bramkarz otrzymał piłkę bezpośrednio z rzutu z autu lub rzutu wolnego będąc na połowie przeciwnika może zagrywać piłkę dowolną ilość razy. Gdy w tej samej akcji piłka znajdzie się na własnej połowie, bramkarz może zagrać piłkę raz (z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż przez 4 sekundy), powtórne zagranie na własnej połowie jest niedozwolone z zastrzeżeniem, że nie została wcześniej dotknięta przez przeciwnika.


4. W przypadku jak w ust 3 - gdy bramkarz wrócił z piłką na własną połowę zaatakowany przez przeciwnika - interpretacja zagrania jest identyczna.


5. W sytuacjach opisanych w ust. 2,3,4 przepisy art. 12 mówią o rozmyślnym zagraniu współpartnera, tym samym, gdy zagranie w opinii sędziów jest przypadkowe (tzw. kiks) to powtórne zagranie piłki przez bramkarza na własnej połowie jest dozwolone. 

JEŚLI BRAMKARZ JEST W POSIADANIU PIŁKI I JĄ ZAGRYWA TO NIE MOŻE DRUGI RAZ OTRZYMAĆ JEJ PO ROZMYŚLNYM DOGRANIU Z POWROTEM, CHYBA ŻE SAM PÓJDZIE GRAĆ NA II POŁOWĘ, PIŁKĘ DOTKNIE PRZECIWNIK LUB GRA ZOSTANIE PRZERWANA I WZNOWIONA OD NOWA( np. WOLNY, AUT)

 

2. W czasie rozgrywek można dopisywać nowych zawodników.Za każdego dodatkowego zawodnika obowiązuje opłata . W czasie sezonu można transferować zawodników .Przepis ten nie dotyczy 2 ostatnich kolejek w meczach majacych istotny wpływ na spadek bądź miejsca na podium.

UWAGA W protokole meczowym może być wpisanych MAX 18 graczy. Dopisując nowego kapitan ( lub pełniący obowiązki ) musi wykreślić kogoś z pierwszej siedemnastki ( obowiązkowo podpisując się czytelnie przy wykreślonym nazwisku ! ). Zawodnik wykreślony może zostać przywrócony do gry w następnej kolejce na zasadach - nowy zawodnik -. Za dodatkową opłatą możliwe jest zwiększenie ( joker ) liczebności kadry.

W protokole meczowym widnieją również zawodnicy ukarani karą wyższą ( np dyskwalifikacja ) . Tylko kapitan ( lub pełniący obowiązki ) może wykreślić zawodnika z listy ( obowiązkowo podpisując się czytelnie przy wykreślonym nazwisku ! ). 

3. W celu uatrakcyjnienia rozgrywek zawodnicy mogą przyjmować pseudonimy ( autentyczne dane są na protokole i do wglądu u organizatora ). Zawodnik , który nie zgodzi się na podanie prawdziwego nazwiska nie może grać w rozgrywkach.

5. Jeśli drużyna zrezygnuje z gry w rozgrywkach lub zostanie z nich usunięta to zawodnicy zepołu mogą dopisać się do innej druzyny na zasadzie transferu.

4. Zawodnik wykreślony ze składu może grać w innej drużynie w danym sezonie na zasadzie transferu.

5. W lidze obowiązują ustalone zasady awansów i spadków.

6. W przypadku braku stroju zawodnicy zobowiązani są do założenia plastronów.

7. Plastrony ubiera drużyna nie majaca kompletu strojów. W innym przypadku nastepuje losowanie.

8. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów, w zależności

od uzyskanego wyniku:

-za zwycięstwo 3 punkty

-za remis - 2 punkty (zwycięstwo w rzutach karnych)

-za remis - 1 punkt (porażka w karnych)

-walkower - minus 2 pkt( tylko za nie stawienie się na meczu )

-walkower techn. - minus 1 punkt ( opuszczenie boiska przed końcowym gwizdkiem sędziego

Gdy zawodnicy opuszczą boisko przed czasem przy wyższym wyniku niż 5 :xx np.19:4 przyznaje się wynik 19:0, gdy na boisku będzie np. 25:21 to przyznaje się wynik 25:0. Za kazdym razem przegrani tracą strzelone bramki, bramki zdobyte przez zwycięzców pozostają, gdy jest ich mniej doliczone zostaną tkz. gole techniczne. Pozostają również kartki obu drużyn.

9. Walkowek - przyznaje się wynik 5:0

10. 1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

2. W przypadku uzyskanej równej ilości przez dwie lub więcej drużyn o kolejności miejsc decydują:

A. Przy dwóch zespołach:
a) ilość zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami;
b) przy równej ilości zdobytych punktów – korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami w meczach między tymi zespołami;
c) przy dalszej równości – korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami w meczach ze wszystkimi zespołami;
d) przy dalszej równości – większa ilość bramek zdobytych w meczach ze wszystkimi zespołami;
B. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą (tzw.”mini tabela”) spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi w ust. A w pkt.: a, b, c, d .

11. Zawodnik uczestniczący w meczu musi posiadać przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem. Sprawdzenia dokumentów można dokonać według protokołu wypisanego przez kapitanów wyłącznie przed meczem. Zawodnik wchodzący w trakcie meczu musi przedstawić dokument tożsamości. W wyjątkowych sytuacjach zawodnik, który zostaje sprawdzony po meczu ( nie ma dokumentu tożsamości ) musi złożyć podpis na protokole aby w najbliższym czasie można było potwierdzić jego dane. Nastąpi to po ponownym złożeniu podpisu i pokazaniu dowodu tożsamości w późniejszym terminie.

12. Organizatorzy NIE odpowiadają za poniesione przez uczestników rozgrywek szkody materialne oraz uszczerbki na ich zdrowiu.

13. Można złożyć protest w przeciągu 2 dni na piśmie lub mailem z zachowaniem odpowiedniej formy (obowizuje opłata  zwrotna po pozytywnym rozpatrzeniu ). Po 2 dniach ( 48 godz. od zakończenia mecz)

14. Mecze są rozgrywane zgodnie z regułami gry w futsalu z drobnymi zmianami .

- karny z lini pola karnego - bramkarz na lini !

- przedłużony karny ( 7 faul ) z 10 m lub miejsca przewinienia ! bramkarz może wyjść max 5 metrów do piłki !

-czas trwania meczu - 2 x 30 min  Nie ma możliwości doliczania czasu gry!!

Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej nie utraci bramki.

W takim przypadku:

-jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę, mogą uzupełnić skład,

-jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę– mogą uzupełnić skład tylko o 1 zawodnika,

-jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę, nie uzupełnia składu przed upływem 2 minut od chwili wykluczenia zawodnika.

-uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego i może nastąpić tylko w przerwie w grze.

Gramy ze zmianą stron bez przerwy.

15. Zawodników zachowujących się nie sportowo, zakłócających rozgrywki ligowe, organizator może ukarać w zależności od wykroczenia karą odsunięcia od 1 meczu do wykluczenia dożywotnio z rozgrywek włącznie.

 

NA TERENIE HALI OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ

SPOŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ PALENIA PAPIEROSÓW !!!( drużyny nie przestrzegające zakazu muszą

się liczyć z usunięciem z rozgrywek) .

16. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć różne sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie

17.Taryfikator kar

- czerwona kartka - min. 1 mecz

-czerwona kartka za naruszenie nietykalności fizycznej sędziów- przerwanie meczu walkower oraz dyskwalifikacja sprawcy PRZEKAZANIE SPRAWY DO SĄDU ! ! !

-ubliżanie sędziom min. 1 mecz

-udział w bójce drużyn- przerwanie meczu, obustronny lub jednostronny walkower dla drużyny winnej zajścia, kary dla zawodników biorących udział w bójce

-wtargnięcie na boisko nieuprawnionych w danym momencie meczu – grozi przerwaniem spotkania i walkowerem.

3 żółte kartki 1 mecz

6-sta żółta kartka – 1 mecz

9-ta żółta kartka – 1 mecz

12-sta żółta kartka – 1 mecz

Kary jedno meczowe można wykupić lecz należy pamiętać o konsekwencjach z tym związanych . Nie wolno wykupić kary za czk gdy wynosi ona dwa mecze i więcej.

ZASADY WYKUPU KAR

Można wykupić 3,6,9 itd. żółtą kartkę ale po dostaniu kolejnej kartki np. 4, 7, 10 itd. trzeba przymusowo pauzować w następnym meczu po otrzymaniu kartki.

Gdy zawodnik otrzyma 2 żółte kartki w jednym meczu to może grać jeśli nie jest to jego 3 i 4 lub 6 i 7 lub 9 i 10 itd kartka, wtedy pauzuje automatycznie bez możliwości wykupu. Gdy jest to np. 2 i 3 kartka to zawodnik może wykupić 3 żółtą kartkę pamiętając, że jak dostanie następną 4 będzie musiał pauzować w kolejnym meczu

Można wykupić czerwoną kartkę ale UWAGA tylko wtedy gdy kara przyznana przez organizatorów wynosi tylko 1 mecz ! Po wykupieniu tej kary po otrzymaniu następnej czerwonej kartki za podobne wykroczenie kara przyznana będzie już wyższa t.j. 2 mecze. W przypadku gdy nie wykupimy kary za 1 cz.k. to kara za 2 cz.k. ( podobne wykroczenie) wyniesie tylko 1 mecz!

W wyjątkowych sytuacjach ( np. brak info o karze na stronie czy podkreślenia ) 3 ż.k. można wykupić po wyjaśnieniu kwestii spornej.

UWAGA W protokole meczowym zawodnicy ukarani zaznaczani są na żółto lub na czerwono tylko dla informacji sędziowskiej. Zaznaczenie w protokole i wymienienie w rubryce kary na stronie na stronie internetowej ma tylko charakter pomocniczy ! Kapitan lub kierownik drużyny ma OBOWIĄZEK dopilonować klasyfikacji kartek czy w jego drużynie są zawodnicy ukarani ! Jeżeli w meczu zagra zawodnik nieuprawniony do gry z powodu kartek ( również w przypadku gdy nie będzie podkreślony w protokole czy też wymieniony w karach) przyznawany jest WO druzynie przeciwnej !

18. Bieg kar, wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów, rozpoczyna się od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Przekładane mecze nie mają wpływu na ciągłość biegu kary ( gdy w czasie między spotkaniami jest grany mecz awansem lub zaległy to zawodnik ukarany także nie może w nim grać, tak samo jeśli mecz jest przełożony na późniejszy termin to kara nie jest odkładana wraz z meczem.!

19. Zawody, które zostały przerwane lub zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez zawodników!

20. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów nie wykonana w danej edycji rozgrywek zostaje przeniesiona do nowej edycji rozgrywek.

21. Za zachowanie swoich kibiców odpowiada cała drużyna.

22. Mecze sędziują zatrudnieni przez organizatora sędziowie lub w przypadku ich nie przybycia ,sędziowie przygodni (za zgodą zainteresowanych drużyn). Fakt ten musi być odnotowany w protokole z danego meczu.

23. Dopuszcza się możliwość gry w rozgrywkach piłkarzy zrzeszonych

24. Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika powoduje przyznanie

przeciwnikowi punktów walkowerem ( nie ma pkt. karnych)

25. Mecz należy zweryfikować jako walkower gdy:

-drużyna opuści boisko przed zakończeniem meczu ( nie ma pkt. karnych)

-drużyna odmówi (nie dojdzie do porozumienia z organizatorami) rozegrania

meczu w wyznaczonym terminie. ( nie ma pkt. karnych)

-zawodnik ukarany kartką nie chce opuścić boiska ( nie ma pkt. karnych)

-drużyna nie zapłaci za rozgrywki.

-drużyna spóźni się na mecz 5 min. ( -2 pkt.)

-zawodnicy nie chcą okazać dokumentów tożsamości ( nie ma pkt. karnych)

26. .W przypadku nie zgłoszenia się zespołu do rozgrywek pierwszeństwo gry mają spadkowicze a następnie zespoły z ligi niżej w odpowiedniej kolejności.

27. W przypadku walkowera technicznego ( zdekompletowanie drużyny

w czasie meczu za kartki lub kontuzje) przyznaje się karny punkt ( -1).

28.Mecz zweryfikowany jako walkower ( za - 2 punkt ) uważamy za nie odbyty.

29. W przypadku remisu ekipy wykonują po min. 5 przedłużonych rzutów karnych .

Zwycięzcy zdobywają 2 pkt. Za mecz, pokonanym przyznaje się 1 punkt.

Rzuty karne przy remisie:

Po pięciu ( 5 ) wykonanych karnych szósty ( 6 ) może wykonać ten sam zawodnik co wykonywał pierwszy karny ( np. pierwsza seria nr 1, 2, 3, 4, 5, i do skutku np. nr 1, 2, 10, 11, 5. Zawsze musi być między tym samym wykonującym czterech innych zawodników .

Zawodnik ukarany CZK podczas meczu nie ma prawa do strzelania karnych .

 

30. Organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje:

a) najlepszego bramkarza

b) najlepszego strzelcaca

c) Fair Play dla drużyn ( w przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje wyższe miejsce w tabeli )

f) najlepszego typera – obstawianie wyników meczów na stronie internetowej

g) najlepszego rozgrywającego

 

31. Drużyna rozpoczynająca mecz musi mieć minimum 3 zawodników Dopuszcza się chwilową grę w 3 osobowym składzie (krótka kontuzja,

osłabienie kartkami, itp.) Jeżeli drużyna nie uzupełni składu w ciągu 5 minut mecz zakończy się walkowerem technicznym.

32. Dopuszcza się grę jednego mniej 4-5, a za zgodą drużyn 3-4 lub 3-3.

32 . Nowego zawodnika można dopisać do składu przed meczem wpisując

koniecznie w protokole jego dane ( minimum imię i nazwisko )

DRUKOWANYMI LITERAMI i dokonując opłaty u sędziego.

Nie dopełnienie tej formalności skutkować może walkowerem.

Podobnie postępujemy w przypadku transferu.

33. Drużynom, które zrezygnują z rozgrywek ze względu na umowy podpisane z właścicielem hali i opłacenie jej z góry nie przysługuje zwrot wpisowego!

34. Zespół, który nie uiści całkowitej opłaty wpisowego zostanie wraz z zawodnikami zawieszony we wszystkich rozgrywkach PLA Siernieczek

ZASADY GRY – Wyjaśnienie kwestii spornych

 

Wykonanie wznowienia gry ( wolny, pośredni, aut )

1. Wznowienie rzutu wolnego nie wymaga gwizdka ,chyba że sędzia zarządzi inaczej.

2. Zawodnicy drużyny, której przyznano piłkę mogą wznowić grę pomimo nie zachowania przepisowej odległości od piłki zawodników drużyny przeciwnej.

3. Zawodnik wznawiający grę może poprosić sędzięgo o odsunięcie przeciwnika na przepisową odległość.Musi to być prośba słowna np. panie sędzio proszę odsunąć mur czy panie sędzio poproszę na gwizdek . Jeśli po tej prośbie wznawiający zagra piłkę przed gwizdkiem sędziego to otrzyma żółtą kartkę. Po kartce grę wznawia na gwizdek ta drużyna, której zawodnik został napomniany. Na gesty wykonywane rękami w celu odsunięcia muru sędziowie nie powinni reagować. Kartką zawsze będzie ukarany ten zawodnik, który wykonał wznowienie. Zasady PZPN wyraźnie mówią, ze celowe wprowadzenie sędziego w błąd musi być ukarane żółtą kartką!!!

Rzut karny

1.Jeśli sędzia zarządził powtórne wykonanie rzutu karnego, to nie jest konieczne aby wznowienie gry dokonał ten sam zawodnik.

1. Bramkarz może poruszać się na linii bramkowej, ale nie może opuszczać jej do czasu zagrania piłki.

Rzut wolny bezpośredni

1. Sędziowie mogą pozwolić na prawo korzyści jeśli drużyna nie popełniła jeszcze 5 fauli akumulowanych. Po zastosowaniu korzyści sędzia pokazuje faul akumulowany jak tylko piłka znajdzie się poza grą.

2. Gdy rzut wolny jest wykonywany z własnego pola karnego to przeciwnicy muszą być poza nim, a piłka musi opuścić pole bramkowe.

3. Rzut wolny jest dyktowany gdy atak na przeciwnika następuje nawet barkiem ( regul. Futsal PZPN )

4. Rzut wolny bezpośredni jest dyktowany gdy zawodnik dotyka przeciwnika zanim dotknął piłkę, kiedy próbuje wejść w jej posiadanie ( Reg. Futsal PZPN )

 

UWAGA:

Jeśli w momencie wykonywania wznowienia gry ( np. aut, rz. wolny ) przeciwnik znajduje się w odległości mniejszej niż 5 m. Od piłki a na dodatek zbliża się do niej to otrzyma żółtą kartkę gdy przeszkodzi w rozegraniu piłki. Jeśli w momencie wznowienia przeciwnik znajduje się w miejscu przewinienia bądź rozpoczęcia gry w pobliżu piłki to jego obowiązkiem jest odchodzenie od niej! Gdy celowo przetnie lot piłki to otrzyma żółtą kartkę!!

Gra wślizgiem

W futsalu gra wslizgiem jest dozwolona.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego przestrzegania.

2. Organizator Rozgrywek ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

3. Organizator Rozgrywek zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie jeśli uzna to za stosowne tylko i wyłącznie w skrajnie  trudnych sytuacjach. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator Rozgrywek nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów.

4. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora Rozgrywek.

5. W przypadku wystąpienia przypadków nie ujętych powyższym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Organizator Rozgrywek.

6. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

7. Organizator Rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki i ich skutki w czasie gry.

8. Organizator Rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów sportowych.

9. W kwestiach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz okólnikami do tych przepisów.

10. Zawodnik przystępujący do ligi wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia rozgrywek t.j. imię, nazwisko i data urodzenia oraz udostępnienie swojego wizerunku w mediach elektronicznych, a w szczególności zdjęcia na stronie internetowej i obecność w nagraniach video prezentowanych w mediach elektronicznych ( np. You Tube, Facebook, www.siernieczek.pl i inne... ) - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

 

Przystąpienie do rozgrywek oznacza zaakceptowanie powyższych zasad.